Tờ rơi

Tờ rơi A4

In nhiều màu trên giấy couche hay ford