Danh thiếp là phương tiện đầu tiên "giao tiếp" với khách hàng nên cần được chăm chút để tạo ấn tượng. Một tấm danh thiếp được đầu tư thiết kế& in ấn có thể được quan tâm& chú ý nhiều hơn. Danh thiếp chuẩn